Búchacie koberce - Kategória F2 - predaj od 18 rokov

Výbuch za výbuchom ako v pravom akčnom filme. Odpálenie viacerých petárd po sebe je dokonalou imitáciou streľby, ktorú si môžete vychutnať práve vďaka búchacím kobercom.